REGLER & POLICY

Barnpolicy

 • Barn som är med sina föräldrar skall vara i köket/uppehållsrummet under passen. Dörren till lilla lokalen skall vara låst när barnen är själva i uppehållsrummet om det inte pågår träning där.
 • Ovanstående punkt gäller även vid egenträning om det finns andra i lokalen som tränar än bara föräldrarna.
 • Inga barn får vistas på de svarta mattorna, dvs träningsytorna, 15 minuter före, under, mellan och 15 minuter efter passen. Övrig tid gäller samma regler som förut vid egenträning (se ovan)
 • Samtlig utrustning är till för träning och vi kan tyvärr inte låta barnen leka med dem (undantaget lekutrustningen). Barnen får därför aldrig vara ensamma i någon träningslokal utan en vuxen skall alltid vara med och tillse att detta efterföljs.
 • Föräldrar som har barn med sig, vid passen, tar platserna längst ner vid dörren närmast uppehållsrummet för att finnas till hands för dem.
 • Hjälp barnen med toalettbesök innan passet börjar.
 • Lokalen är inte barnsäker och passen är inte riskfria. OBS!  fönstren kan öppnas så mycket att barn kan ramla ut!!
 • Föräldrarna ansvarar helt för sina barn när de vistas i lokalen. De ansvarar även för att barnpolicyn i sin helhet efterföljs.

Vi tackar på förhand för att ni respekterar dessa regler!


Ordningsregler

 • Byt skor när ni kommer till träningslokalen eller träna utan skor!! Grova sulor och grus luckrar upp golvytan!
 • För allas trivsel så plockar vi undan efter oss både efter passen och efter egenträning.
 • Visa hänsyn till pågående pass!
 • Det är helt förbjudet att dumpa vikter i golvet då golvet inte håller för det.
 • Vi behåller linne/t-shirt på oss när vi tränar.
 • Tänk på att om du lämnar lokalen sist så släck lamporna, stäng fläktarna om de är på och se till att ytterdörren ”tar fatt” när ni stänger den utifrån. Ytterlampan har skymningsrelä så låt den stå på ”Tänd”-läge.

Med hopp om en trivsam träningsmiljö för alla!